Pružamo taxi usluge do 8 osoba diljem Hrvatske i Europe. Vožnje iznad 30 kilometara unutar Hrvatske 10% popusta. Vožnje iznad 100 kilometara unutar Hrvatske 20% popusta. Vožnje izvan Hrvatske cijena po dogovoru. " VOŽNJA ZA JEDNU OSOBU NEOVISNO O KILOMETRAŽI UNUTAR KRIŽEVACA  GARANTIRANA MAKSIMALNA CIJENA 4,00 Eura "

4.00

1-4 osobe dnevna tarifa (07:00 - 22:00)

  • U početnu cijenu je uračunat START + 3 km
  • 1 km / 1,00 EUR
5.20

5-8 osoba dnevna tarifa (07:00 - 22:00)

  • U početnu cijenu je uračunat START + 3 km
  • 1 km / 1,40 EUR
7.60

1-4 osobe noćna tarifa (22:00 - 07:00)

  • U početnu cijenu je uračunat START + 3 km
  • 1 km / 1,20 EUR
9.10

5-8 osoba noćna tarifa (22:00 - 07:00)

  • U početnu cijenu je uračunat START + 3 km
  • 1 km / 1,70 EUR